Kültür Balıkçılığı   
 
Kültür Balıkçılığı, ülkemizde son 20 yılda hızla ilerlemiştir. Şu an 327 kadar ruhsatlı balık çiftliği ile Ege Bölgesi'nde ve kuluçkahaneler, yem fabrikaları, işleme fabrikaları gibi yan sanayisi ile tüm yurtta hizmet vermekte, birçok kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Kültür Balıkçılığı sektörü, devletin yıllardır duyarsız kalmasına rağmen, günümüz koşullarına ulaşmış ve Avrupa'da söz sahibi olduğumuz ender sektör dallarından birisi halini almıştır.

Balık çiftlikleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı gibi kurumlardan   izinler alınarak kurulur.

Kültür balıkçılığının denizlerimize basında abartıldığı kadar yük vermesi söz konusu değildir. Şu ana kadar yapılan ulusal ve uluslararası tüm bilimsel çalışmalar, deniz kirliliğinde kültür balıkçılığının diğer sektörlere göre en alt sırada olduğunu göstermektedir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; kültürü yapılan hiçbir balık standart değerlerin altındaki deniz suyunda yaşamaz.

Çiftliklerde yapılan üretim, son 20 yılda 100 bin ton/yıl değerine yükselmiştir. 8833 km uzunluğundaki sahil şeridinin sadece 20 km.'si kullanılarak bu hali ile ülke ekonomisine lojistikle beraber yaklaşık 1 milyar dolarlık bir girdi sağlayan balık çiftlikleri, yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmektedir. Dünya Balık İstihsalinin %35'i kültürden elde edilmektedir.Dünya geneli 130 milyon tondur.Dünya akuakültür üretimi ise şu an yaklaşık olarak 45.5 milyon tondur.